Veda/Výskum/Vzdelávanie

prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc., in memoriam
prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc., in memoriam

Pôsobil na Katedre leteckej dopravy, fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, spolupodieľal sa na tvorbe študijných programov letecká doprava a ...

Viac o kandidátoviHlasuj
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.

Významný odborník a špičkový pedagóg v oblasti leteckej navigácie a letectva, jedným zo zakladajúcich pedagógov na Katedre leteckej dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline..

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. František Jůn, CSc.
Ing. František Jůn, CSc.

Učí na Žilinskej univerzite v Žiline študentov Katedry leteckej dopravy, v Leteckom výcvikovom a vzdelávacom centre pôsobí ako vedúci inštruktor teoretickej prípravy..

Viac o kandidátoviHlasuj
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc.
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc.

Pôsobil na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, získal titul profesor v odbore Dopravná technika a technológia, pracoval na ČVUT v Prahe..

Viac o kandidátoviHlasuj
gen. mjr. v. v. Ing. Leonard Sabol
gen. mjr. v. v. Ing. Leonard Sabol

Celoživotné vynikajúce veliteľské výsledky, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju vysokoškolského vojenského leteckého školstva a bezpečnosti pri vedení leteckého výcviku.

Viac o kandidátoviHlasuj
plk v. v. doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.
plk v. v. doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.

Príprava a vzdelávanie hlavne pilotov vrtuľníkov vzdušných síl v rámci vysokoškolského štúdia, ako aj odborná pomoc pri objasňovaní príčin leteckých nehôd vrtuľníkov, odborník v ...

Viac o kandidátoviHlasuj
plk. v. v. prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
plk. v. v. prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

Celoživotná aktívna vedecká práca vo vojenskej, leteckej a priemyselnej senzorike, významná publikačná činnosť , uznané vynálezy, pedagogická činnosť na všetkých stupňoch leteckého ...

Viac o kandidátoviHlasuj
plk. v. v. doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
plk. v. v. doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

Celoživotný prínos k leteckému výcviku pilotných študentov a riadiacich letovej prevádzky, aktívna účasť na vedeckých projektoch v oblasti letectva, výchova a vzdelávanie leteckých ...

Viac o kandidátoviHlasuj

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs