Kategórie

Ceny ZLATÉ KRÍDLA sa udeľujú v týchto kategóriách:

  1. Civilné letectvo Slovenskej republiky
  2. Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky
  3. Veda / Výskum / Vzdelávanie
  4. Športové letectvo Slovenskej republiky  
  5. Letecký priemysel Slovenskej republiky
  6. Cena za celoživotné dielo / uvedenie do siene slávy
  7. Cena verejnosti
  8. Cena Medzinárodných leteckých dní „ SIAF“