O projekte

Prestížna anketa ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Vyhlasovateľom ankety ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky, je Slovenská letecká agentúra. 

Charakteristika podujatia:

Hlavnou myšlienkou ankety je zmapovanie v oblasti československého letectva a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, letectva silových zložiek Slovenskej republiky, športového letectva SR, leteckého priemyslu SR, cena za celoživotné dielo/uvedenie do siene slávy, cena verejnosti, cena Medzinárodných leteckých dní "SIAF", ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského letectva.

Cieľ podujatia:

Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve, poskytovateľov služieb v letectve na Slovensku, a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

ZÁŠtita:

Záštitu nad tohtoročným podujatím prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

 

 

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB
sta

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota