Odborní garanti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Dopravný úrad Slovenskej republiky

Dopravný úrad Slovenskej republiky

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.

Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Slovenský národný aeroklub, Košice

Slovenský národný aeroklub, Košice

Technická univerzita – Letecká fakulta, Košice

Technická univerzita – Letecká fakulta, Košice

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs