Galavečer

Už siedmykrát si v predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku, MLD SIAF, prevezmú ocenenie významné osobnosti letectva. Počas slávnostného galavečera sa dozvieme mená ocenených v prestížnej ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky. V tomto ročníku nominovali viac ako 30 osobností vo ôsmich hlavných kategóriách.

Medzinárodné letecké dni SIAF sa už vlani presťahovali z leteckej základne Sliač na letisko Kuchyňa/Malacky. Preto sa aj galavečer ankety Zlaté krídla presunul na letisko M. R. Štefánika v Bratislave do hangáru letky Ministerstva vnútra SR, čo sa nezmení ani v aktuálnom ročníku. Záštitu nad podujatím prebral predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Pozvaných hostí bude večerom opäť sprevádzať moderátorka Adela Vinczeová.

Anketa je venovaná ľuďom, ktorí sú neodmysliteľne spätí s letectvom. Sú medzi nimi piloti, technici, vedci, výskumníci, pedagogickí pracovníci, tvorcovia lietadiel, inštruktori, ale aj projekty či inštitúcie slovenského letectva. Hlavnou myšlienkou ankety je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného a športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu, školstva a leteckého priemyslu, ako aj zvyšovať povedomie laickej a odbornej verejnosti o týchto oblastiach.

„Zlaté krídla sú synonymom noblesy, úcty a vďaky pre všetkých, ktorí tvoria základ nášho letectva. Som pyšný, že týchto ľudí môžeme oceniť za ich neúnavnú a dlhoročnú prácu. Večer bol plný emócií a spomienok,“ hovorí o vlaňajšom oceňovaní Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF a Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je vyhlasovateľom ankety.

NOMINOVANÍ

Civilné letectvo SR

 • FIC Bratislava - Letové informačné stredisko Bratislava
 • Ing. Július Kováčik
 • Ing. Jozef Piter-Bučko

Odborná porota:

 • Ing. René Molnár - predseda
 • Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. MBA
 • Ing. Juraj Gyenes

Letectvo silových zložiek SR

 • Vojenské letectvo MO SR
 • plk. Marek Homola
 • plk. Peter Prokop
 • plk. Ing. Adolf Uličný

Odborná porota:

 • Ing. Martin Macko - predseda
 • Ing. Marek Pastelák, Ing. Jozef Dunaj
 • Ing. Martin Olajec, Ing. Martin Vojtek, PhD.

Letectvo silových zložiek SR

 • Letecké zložky MV SR
 • Kolektív oddelenia Letovej prevádzky – vrtuľníky
 • Kolektív technického oddelenia
 • Projekt – schválenie Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2031

Odborná porota:

 • Ing. Michal Ondruš - predseda
 • Ing. Jozef Královenský, Ing. Ján Pastirik
 • Ing. Juraj Maršala, Ing. Radovan Janoušek

Veda, výskum, vzdelávanie

 • prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
 • Dr.h.c. prof. Ing. MIROSLAV  KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M
 • Projekt - KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport

Odborná porota:

 • prof. Ing. Andrej Novák, PhD. – predseda
 • doc. Martin Bugaj, PhD., Ing. Tomáš Braciník
 • doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.

Športové letectvo

 • LERMAS (Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska)
  Arpád Csontos
  Jaroslav Košťan
  Vladimír Švec
  Odborná porota: Pavol Polonec - predseda, Miroslav Petrila, Marián Greš
 • SLF ( Slovenská letecká federácia)
  JUDr. Ladislav Kováč
  Kornel Németh
  MUDr. Vratislav Schwartz

  Odborná porota: Marián Dado - predseda, Marián Sluk, Marián Sluk jr.
 • LAA (Letecká amatérska asociácia'
  Štefan Vyparina
  Mgr. Jozef Sajan
  Ing. Juraj Sladký
  Odborná porota: PaedDr. Miroslav Janičiar - predseda, Marián Turan, Pavel Bednarčík

 • SNA (Slovenský národný aeroklub)
  Ing. Jozef Kožár
  PaedDr. Tomáš Marcinek
  Odborná porota:  Miroslav Gábor – predseda, Marcela Nagyová, Mgr. Štefan Pohanka

Letecký priemysel SR

 • HYDROSERVIS s.r.o.
 • JOKERTRITE s.r.o.
 • TECHNISERV s.r.o.

Cena za celoživotné dielo

uvedenie do siene slávy

 • Ing. Jozef Belák
 • plk. Ing. Ján Salaj
 • Ing. Ján Šabľa st.
 • Ing. Daniel Tomko

Cena Medzinárodných leteckých dní SIAF

 

Viac informácií nájdete na:

www.zlatekridla.sk

https://www.facebook.com/zlateKridla

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris